Hírek

FESZ nyílt levél

A Magyar Közlöny 2012. október 8-i, 132. számából értesültünk arról, hogy a 2012. évi költségvetési egyenleg tartását biztosító intézkedéseket tartalmazó 1428/2012 (X.8) kormányhatározat 9. pontjának értelmében a Nemzeti Kulturális Alap tekintetében 900 millió forintos egyenlegjavító intézkedést várnak el, amely megegyezik az Igazgatóság 2013. évi működési költségeinek az ötöslottó bevételéből származó összeggel. A jogszabály nem tér ki arra, hogy az intézkedés érinteni fogja-e az egyes kollégiumok kereteit, ugyanakkor a fenti kötelezettség nyomán valószínűsíthető, hogy az idei évben kiírandó pályázatok száma radikálisan csökkeni fog, sőt, ezen pályázatok közül nem egy kiírásra sem kerülhet. Az intézmény a művészeti szakmák önrendelkezési szabadságának letéteményese. Költségvetésének csökkentése súlyos veszélyeket rejt, és ellehetetlenítheti a kulturális mobilitást, a nem-normatív alapon támogatott szervezetek működését. Magyarországon a kulturális javakhoz történő hozzáférés lehetőségeiben az ország különböző területei közötti különbségek jelenleg is kirívóak, elfogadhatatlan mértékűek. Ha a 900 millió forintos egyenlegjavító intézkedés megvalósulása valóban a kiírandó pályázatok terhére valósul meg, úgy ez a különbség katasztrofális következményekkel fog járni, és egész országrészekben eredményezhet kulturális apátiát.
Az Alap gazdálkodása független a központi költségvetéstől. Működésében autonómia illeti meg, amit a mindenkori kormányzatnak is tiszteletben kell tartania. Bevételei nem a költségvetési-, hanem a kulturális egyensúly kialakítását kell, hogy szolgálják.
A fentiek miatt az intézkedést elfogadhatatlannak tartjuk, és tiltakozunk ellene. Felhívjuk a döntéshozók figyelmét, hogy ezek alapján mérlegeljék az ország kulturális kiüresítésével kapcsolatos felelősségüket.