Emlékeztető a Bábművészek Szövetségének 2013. március 23-ai üléséről

Helyszín: Budapest Bábszínház
Jelen vannak: Asbóth Anikó, Székely Andrea, Meczner János, Schneider Jankó,  Sramó Gábor, Láposi Terka, Novák János, Szabó Attila, Kovács Géza
Napirend:
1.      Az előző elnökségi ülés óta eltelt időszak eseményei.
2.      A Blattner díj odaítélésével kapcsolatos történések.
3.      A Hevesi díjra javasolt művészek.
4.      Az Ea. Törvény és rendeleteinek változása. 
5.      A Színházi Társaság Elnöksége üléseiről - Székely Andrea számol be.
6.      A kecskeméti Bábszínházak Találkozójával kapcsolatos állásfoglalás.
Asbóth A. köszönti a megjelenteket. Megállapítja azt, hogy az elnökségi ülés határozatképes. Pilári Gábor jelezte, hogy nem tud résztvenni a mai ülésen. Ismerteti a napirendet. Elmondja, hogy kibővített ülést tartunk, mivel több igazgató jelezte, hogy néhány kérdést közösen kellene megvitatnunk.
Meczner J. beszámol arról, hogy a Blattner díj kuratóriumába  a minisztérium Novák Jánost,  Nánay Istvánt és őt kérte fel. Mindhárman jelezték a minisztérium felé, hogy nem értenek egyet a kuratórium összetételével, hiszen a vidéki bábszínházak nincsenek képviselve a kuratóriumban. Annak a véleményüknek is hangot adtak, hogy nem értenek egyet a kétévente egy díj kiadásával, és mindenképpen a díj megosztására szeretnének javaslatot tenni, - amire a törvény is lehetőséget ad, döntésüket ennek megfelelően hozták meg. A díjat március 15-én egyedül Grosschmid Erik vehette át, akinek ezúton is gratulálunk. 
Novák János egyetértett az elmondottakkal, javasolta az évi egy díjat.
Az elnökség állást foglalt amellett, hogy továbbra sem értünk egyet a kétevente egy díjjal és kezdeményezzük a rendelet módosítását.
Asbóth A. elmondja, hogy a Hevesi Sándor díjra is javaslatot tett az elnökség, Kocsis Rozit és Kovács Mártont javasoltuk a díjra. 
Meczner J. beszámol arról, hogy a Bábu Fesztivált – mely egy-két személyes játékok Fesztiváljaként indult - szeretné a jövőben nemzetközivé tenni és több külföldi csoportot is meghívni. A fesztivál teltházzal megy, a jövője a pénztől függ.
Székely A. beszámol arról, hogy szeretne Veszprémben a Kabóciádéhoz kapcsolódóan egy olyan fesztivált elindítani, ami a független társulatok számára jelentene bemutatkozási lehetőséget.
Sramó Gábor elmondja, hogy Metamorfózis címmel rendeznek Pécsett augusztus 25 és 27 között fesztivált, mely nem utódja a Pécsi Nemzetközi Felnőtt Bábfesztiválnak. A művészeti vezetője Szász Zsolt, ő válogatja az előadásokat, egy szempont van: az előadás legyen innovatív. Terveznek egy egynapos szakmai konferenciát is. Egy hónap múlva derül ki, hogy milyen költségvetéssel gazdálkodhatnak. A terveik szerint Liberecből hívnak egy díjnyertes előadást, Lengyelországból egyet, és Besztercebányáról egy Hamlet adaptációt. Veszprémből a Ha-de-de c. alőadást, a Vojtina Alíz c. előadását, Győrből a Metamorfózist és a Budapest Bábszínház Semmi c. előadását.
Asbóth A. javasolja, hogy a 122/2011. sz. rendeletre vonatkozóan kezdeményezze a szövetség a művészi munkakörök körének bővítését és a moratórium meghosszabbítását,  hiszen a bábszínházak objektíve nem tudják teljesíteni 2018-ig a 60 % -os szakirányú végzettségi követelményt, mivel összesen -  a bábszínész képzés beindítása óta – nem végeztek annyian, akik lefedhetnék a bábszínházak létszámigényét és az öregségi nyugdíj korhatárhoz közel lévőket (ha 10 évnél kevesebb idő van hátra) tekintse a rendszer felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezőknek. 
Novák János is javasolja a halasztást. Beszámol arról, hogy Halász János államtitkárnál járt, ahol felvetette azt az évek óta vágyott és képviselt javaslatát, hogy minden magyar gyermek évente legalább egyszer láthasson élő színházi előadást, s ez legyen törvényben rögzített jog. Az államtitkár egyetértett a javaslattal. Elmondja, hogy a Színházi Bizottságban sikerült elérnie, hogy valamennyi bábszínház kiemelt státuszt kapott és bár a központi támogatási  számokat nem mindenhol sikerült a tavalyi szinten tartani, de mindenképpen eredmény, hogy a rendszer nem dőlt össze és működőképesek maradtak a színházak.
Sramó Gábor felvetette azt, hogy a Színművészeti Egyetem végzős hallgatóit jobban tervezetten lehessen kikérni az egyetemről a vidéki bábszínházakhoz, hiszen a legtöbb helyen égető a végzett fiatalok hiánya, nagyon nagy Budapest elszívó hatása és fontos lenne, hogy találkozzanak a vidéki társulatokkal. 
Láposi Terka beszámolt arról, hogy a Korngut Kemény Alapítvány kuratóriumának elnökeként az alapító akaratának megfelelően a hagyatékot szeretné egyben tartva elhelyezni, amire ígéretet kapott Debrecen város vezetésétől, és jelenleg is folynak tárgyalások egy ingatlan megvásárlásáról. Az OSZMI vezetője megkereste az Alapítványt azzal az elképzeléssel, hogy a városligetben épülő múzeumi negyedben szeretne egy épületet a vásári bábjátéknak, ahol fontos szerepet kaphatna a Korngut hagyaték, vagy annak egy része.
Asbóth A.  elmondta, hogy Kiszely Ági az elnökség segítségét kérte abban, hogy a találkozóra való jelentkezéseknél milyen elveket érvényesítsünk:
 
 
A következő javaslatot tettük:
A találkozón való részvétel jelentkezés alapján történik. A jelentkezők kiválasztásáról a Kecskeméti Ciróka Bábszínház igazgatója  , a Magyar Bábművészek Szövetségének Elnöksége  és az UNIMA elnökéből  álló grémium tesz javaslatot.  A meghívásoknál prioritást élveznek:
•         az előadó-művészeti törvény által kiemelt kategóriába sorolt bábszínházak,
•         a mindenkori költségvetés és a rendelkezésre álló idő függvényében:   azok az (elsősorban)  nem alkalmi bábszínházi  társulatok, melyeket a grémium kiválaszt.
a  találkozóval kapcsolatban elmondta, hogy Kiszely Ági tájékoztatása szerint a  megrendezésének még nincs meg a teljes anyagi fedezete. Szerettek volna egyedi pályázatot beadni az NKA-hoz, de azt a felvilágosítást kapták, hogy ebben az esetben is önrészt kell biztosítaniuk, ami nem áll rendelkezésükre.
A szövetség segítségét és támogatását kérte abban, hogy Halász János Államtitkár Úrral találkozhasson a találkozó jövőjére vonatkozó kérdések megbeszélése végett. A találkozó még áprilisban létrejön, reméljük eredménnyel jár.
 
                    Asbóth Anikó

Emlékeztető a Bábművészek Szövetségének 2012. október 2-i üléséről

Helyszín: Budapest I. Corvin tér
Asbóth Anikó, a Szövetség elnöke 11 órakor üdvözölte a megjelenteket, és megállapította, hogy a Szövetség 93 tagjából 23 van jelen, ezért a Közgyűlés nem határozatképes. A Közgyűlést berekesztette, és ahogy azt a meghívóban jelezték új Közgyűlést hívott össze 11.30percre.
11.30-kor Asbóth Anikó megnyitotta a Közgyűlést (résztvevők mellékelt jelenléti lista szerint), s felkérte levezető elnöknek Pilári Gábort.
Pilári Gábor üdvözölte a jelenlévőket.
Jegyzőkönyv vezetőnek Vajda Mártát, jegyzőkönyv hitelesítőknek pedig Szász Zsoltot és Tömöry Mártát javasolta. Tekintettel arra, hogy a kiküldött meghívóban tisztújítás is szerepelt, szavazatszámláló bizottságnak javasolta Vajda Zsuzsát, Sramó Gábort és Láposi Terkát.
A jelenlévők minden javasolt tisztségviselőt egyhangúlag megszavaztak.
Pilári Gábor megkérte Asbóth Anikót beszámolójának megtartására.
Beszámoló
a Magyar Bábművészek Szövetsége Elnökségének 2008-2012 végzett munkájáról
A közgyűlés 2008-ban választotta meg a jelenlegi elnökséget. Sajnálatos módon Lengyel Pál, a Szövetség elnöke, az év elején elhunyt. Mindenkinek hiányozni fog.
Az elnökség felosztotta maga között , hogy ki-milyen területtel fog elsődlegesen foglalkozni. Ezek szerint Asbóth Anikó – a gazdasági és jogi kérdésekkel; Székely Andrea- az oktatásokkal és tanfolyamokkal, Pilári Gábor – az alternatív-magánbábosok ügyeivel; Schneider Jankó – összekötő az UNIMA, az Assitej, a Bábjátékos Egyesület felé, valamint a fesztiválokkal.
A legfontosabb feladat: az Előadó-művészeti Törvénnyel összefüggő, ily módon a szakmai érdekvédelem. Ennek jegyében minden lehetőséget megragadtunk annak érdekében, hogy a bábos szakma érdekeit érvényesítsük, egyeztettünk a minisztériummal, a színházi bizottsággal az   Előadó-művészeti Tanáccsal. A négy év történéseit hosszú lenne felsorolni, ezért csak az eredményekről szólnék: 2010-ben  sikerülta bábszínházakra vonatkozó  0,5-es szorzószámot 0,8-re emeltetnünk. A módosított Ea. Törvénnyel kapcsolatban is minden lehetséges fórumon kifejtettük a véleményünket.  E törvénnyel kapcsolatban sikeresen lobbiztunk az UNIMA-val együtt azért, hogy a báb és gyermekszínházak esetében 2018-ig moratórium szülessen  a művészi munkakörökben a felsőfokú szakirányú végzettségekre vonatkozóan. Így vált lehetségessé a törvény értelmében, hogy valamennyi önkormányzati fenntartóval vagy tulajdonossal rendelkező bábszínház a kiemelt kategóriába került 2012-től. Természetesen a kiemelt kategóriának egyéb szempontjai is vannak, tehát ez nem jelent automatizmust a következő évekre.
•    A módosított Ea. Törvény értelmében létrejött Nemzeti Érdekegyeztető Tanácsba  Asbóth Anikót delegálta a Szövetség részéről a Színházi Társaság:  a  valamennyi szakmai szervezetek által delegált testület három témával foglalkozott a fennállása óta:
1.     A színházak besorolásával.  A Tanács valamennyi hivatásos – önkormányzati fenntartóval, vagy tulajdonossal rendelkező bábszínház esetében elfogadta a kiemelt kategóriába kerülést.
2.    A művésznyugdíjakkal kapcsolatban: hangot adott a Tanács annak, hogy elfogadhatatlan és diszkriminatív a Törvénynek az a paragrafusa, amely csak a táncosok 20 éves szolgálati idejét veszi figyelembe és engedi meg számukra a művész nyugdíj lehetőségét, s közülük is csak a törvényben meghatározott együttesek tagjai számára. Törvénymódosítási javaslatot fogalmazott meg a Tanács, amiben a színész nyugdíj szolgálati idejét 32 évben határozná meg. Itt is sikerült elérni, hogy a bábszínészekre is ez a 32 év vonatkozzon.  A feltételrendszer részletes kidolgozása folyamatban van a minisztériumi egyeztetés alatt van. 2013. január 1-ével lépne hatályba a törvény a tervek szerint.
Elmondható, hogy sokat dolgoztunk. A munka hatásfokával nem lehetünk elégedettek, de meg kell állapítani, hogy ebben a rendszerben nehéz minimális eredményt is elérni és sajnos a bábszínházak helyzete is romlik.
•    Szakmai napokat szerveztünk a vidéki bábszínházakba, ahol az adott színház helyzetét, problémáit láthattuk, alkalmanként a fenntartóval is találkoztunk. Ezekre az alkalmakra biztosítottuk az utazási lehetőséget az érdeklődők számára: jártunk Szegeden, Zalaegerszegen, Kecskeméten, Debrecenben.
•    A jubileumi rendezvényeken képviseltette magát elnökségünk: Kecskeméten a Ciróka Bábszínház jubileumi rendezvényén, a Bóbita Bábszínház 50 jubileumán, a Kós Lajos Terem átadásán.
•    A nemzeti alaptanterv művészeti oktatási vonatkozásait véleményeztük.
•    A Kritikus Céhvel történő kapcsolat felvételre került sor, melynek eredményeképpen több szakmai napon is részt vett a kritikus céh képviseletében egy-egy kritikus.
•    Javaslatokat tettünk a fesztiválok zsűrijébe.
•    Évente pályáztunk az NCA-hoz. Az elmúlt 4 évben a következő összegű támogatást sikerült megszerezni: 2008. 250.000,-, 2009. 1.100.000,- 2010. 500.000,- 2011. 200.000,- 2012. 300.000,- , mely összegeket a szakmai napok utazási költségeire, díj tervezésre és készítésére, a honlap szerkesztésre és fenntartásra, adminisztrációra, a jubileumokhoz kötődő ajándékozásra, adminisztrációra és a találkozókhoz, elnökségi ülésekhez kapcsolódó reprezentációra költöttünk.
•    Résztvettünk a bábszínház igazgatói pályázatokat véleményező szakmai kuratóriumok munkájában.
•    A Színházi Társaság elnökségébe Lengyel Pál elnököt delegáltuk, majd miután Pali felköltözött az égiekhez, Székely Andrea vette át a helyét.
•    Lengyel Pál elnök halála után Asbóth A. lépett automatikusan az elnöki székbe, elnökhelyettesnek választottuk Székely Andreát  és Meczner Jánost hívtuk be az Elnökségbe.
•    Honlap készült, melyre igyekeztünk az aktuális információkat feltenni, nem elég sikeresen, de bízunk benne, hogy Schneider  Jankó kézbe veszi a honlap frissítését.
•    A Szövetségünk díját újraterveztettük  Majoros Gyulával, amit az adott alkalomhoz kötődően tematizáltan  - adunk át. Reméljük a kecskeméti találkozón, melyet remélhetőleg sikerül tavasszal megrendezni.
•    Résztvettünk – amíg igényt tartott rá a hatalom –a  Blattner-díj kuratóriumaiban. A kulturális kormányzat meg kívánja változtatni aművészeti díjak rendszerét. A díjak számát csökkentik, viszont a vele járó pénzösszeget felemelik. A Blattner-díj esetében olyan javaslat született, miszerint kétévente 1 díj lenne kiadható, és kb. 800.000,- Ft a vele járó pénz.  Az előzetes elképzelésekhez képest sikerült elérni, hogy az összeget hozzák azonos szintre a Jászai Mari díjjal járó kb. 1,4 millióra. Az adható díjak számának emeléséért még küzdünk.  A díjakkal járó összeg nem fix, hanem a mindenkori minimálbér egy meghatározott százaléka, amely így értelemszerűen évente emelkedik.
Székely Andrea annyival egészítette ki a beszámolót, hogy minisztérium megkeresésére a Bábművész Szövetség és a Színházi Társaság képviselőjeként részt vett egy oktatási bizottság munkájában, amely az új NAT előkészítésében volt hivatott tevékenykedni. Ebben nem csak a bábot és a színházat képviselte, hanem a zenét és a vizuális művészeteket is. Elkészített egy koncepciót, de végül magának a tantervnek az elkészítésében már nem tartottak igényt a közreműködésünkre. A minisztériumban Kaposi Józsefről tud, aki ezzel foglalkozott, de ő személyesen nem találkozott a konzultáció közben beküldött ilyen jellegű anyagokkal, és nem tudja, ki készítette el a konkrét anyagot. Szerették volna, ha minden nap legyen testnevelés óra mellett a minden nap legyen egy óra, amikor valamilyen művészettel foglalkoznak elv is érvényesüljön. Sajnos ez nem sikerült.Kérdésre elmondta, hogy a művészeti iskolákban felsőfokú végzetség kell rendelkezniük a tanároknak – ehhez megfelel a drámapedagógus diploma.
A képzéssel kapcsolatban elhangzott még, hogy mivel a kiemelt előadó-művészeti szervezeteknél egyik kritérium, hogy a foglalkoztatott művészi állomány 60%-a felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezzen, az egyetem 6 féléves posztgraduális képzést indít gyakorló, de diplomával nem rendelkező művészek – természetesen bábművészek részére is. Meczner János ezt kiegészítette azzal, hogy a képzést Molnár Piroska, Kocsis Gergő és Szőcs Artúr vezetik. Feltehetőleg lesz felvételi elbeszélgetés, szükség lesz ajánlásra, és a lényeg az, hogy ténylegesen színházaknál dolgozók jelentkezzenek rá. A képzést magát igény szerint a jelentkezők elfoglaltságaihoz igazítják, s ha szükséges, három év után újat indítanak. Nem lesz külön bábos – nem bábos képzés. Nagyon fontos, hogy a színházvezetők odafigyeljenek, hogy az érintett művészek jelentkezzenek, mert a bábos moratórium 2018-ig szól, utána a színházak kieshetnek emiatt a kiemelt kategóriából. A drámainstruktori szak – színjátékos szakirány elnevezési képzésről tájékoztató a Magyar Színházi Társaság honlapján (www.mszt.org) honlapján olvasható.
Sajnos a képzés fizetős, de tárgyalások folynak az NKA előadó-művészeti szakkolégiumával –ahol az UNIMA és a Színházi Társaság valamint a függetlenek képviseletében Gáspár Máté van jelen, hogy írjanak ki ösztöndíjra is pályázatot.
Az is fontos, hogy a 122/2011. Kormányrendeletet módosítani szükséges , mert ez a művészi munkakör (drámainstruktor) nem szerepel benne, de a rendeletben lévő egyéb művészi és művészeti munkaköröket illetően is szükségesek lennének változtatások.
Bemutatkozott Bal József, a Harlekin Bábszínház új igazgatója. Feltette a kérdést, hogy van-e a Szövetségnek fenntartói megállapodás mintája, mert nem igazán jut dűlőre az önkormányzattal: nem hajlandóak semmilyen kötelezettséget vállalni, konkrét számokat megadni. Székely Andrea elmondta, hogy számos mintát begyűjtöttek, érzése szerint a Vaskakasé a legjobban használható, de biankó mintát nem tudnak adni. Minden bábszínház helyzete más, egyénileg kell a harcokat megvívni az önkormányzatokkal, s tudomásul kell azt is venni, hogy az önkormányzatok tényleg nem tudnak három évre kötelezettséget vállalni.
Új igazgatóként bemutatkozott még Pinczés István is, a zalaegerszegi Griff Bábszínház új vezetője.
A fenti kérdések és válaszok után a közgyűlés Asbóth Anikó elnök beszámolóját egyhangúlag elfogadta.
Következő napirendként a Bábművész Szövetség és az UNIMA esetleges fúziója került szóba. Asbóth Anikó és Csató Kata elmondták, hogy a gondolatot alapjában az ébresztette, hogy a bábos szakma kicsiny, a fenntartók nehezen tudnak különbséget tenni az egyes szervezetek között, összekeverik azok funkcióját. Meggyőződésük szerint a jelenlegi helyzetben az egységet kell hangsúlyozni és nem is fúzióról lenne szóm, hanem hogy a két szervezet egy egységben egymás mellett fejtené ki a tevékenységét, ahol a lényeg maga a bábos műfaj, s a két elnevezést az ÉS kötőszó kapcsolná össze: Magyar Bábművészek Szövetsége és UNIMA. Erre külföldi példa is van (francia).
A résztvevők soraiból – ahol többen mindkét szervezetnek is tagjai, de voltak csak UNIMA tagok is – számos pro és kontra érv hangzott el. Néhányan féltették az 1929-ben megalakult nemzetközi szervezet hagyományait, megkérdőjelezték, hogyan tudnának egymás mellett működni a különböző területek. A Bábművész Szövetség alapszabályát tekintve csak profi magyarországi bábosokat tömörít, míg az UNIMA esetében egy ugyan jogilag önálló entitású, de mégiscsak egy nemzetközi szervezet magyar filiáléjáról van szó, ahol nagy szerepet kapnak az amatőrök, bábpedagógusok. A heves vita számos egyéb problémát vetett fel: hol lehet igazán lobbizni a bábos érdekekért (pl. MMA), kiket képviselnek az egyes szervezetek, mekkora a valós tagság, milyen a tagság aktivitása, hozzáállása a dolgokhoz. Mit jelent a Szövetség számára a Színházi Társasági tagság, milyen mértékben van ezáltal jobban bevonva az általános színházi vérkeringésbe.
Természetesen szóba kerültek az anyagi problémák is, hogy két szervezetet kell így működtetni – bár a Szövetségnek jelenleg működési költségei nincsenek.  Probléma van az információk áramlásával is, meg hogy az országhoz hasonlóan a bábos szakma is megosztott. Holott most van a legnagyobb szükség arra, hogy közösen lépjünk fel. Elhangzott az is, hogy bár jelenleg nem igazán támaszkodnak a szakmai szervezetekre, volt idő, amikor nagyobb volt a szerepük és a két szervezet külön-külön lett megszólítva egyes szakmai kérdésekben, kuratóriumokban, s a területet így két, önálló szavazattal rendelkező egyesület tudta képviselni. Hangsúlyozták a Szövetség a bábszínházi műfaj érdekében kifejtett tevékenységét: azért valahol az egykori Színházművészeti Szövetségnek, majd jogutódjának és a Bábművész Szövetségnek is köszönhető, hogy létrejött a 13 vidéki professzionális bábszínház, s hogy most mindegyik a kiemelt kategóriában található.
A vita végén mindkét szervezet szavazott arról, hogy felhatalmazza-e a tagság a saját elnökségét arra, hogy megtegye az előkészítő lépéseket a két szervezet összeolvadása érdekében.
A szavazás eredménye a következő:
UNIMA:    13 igen, 2 nem 3 tartózkodás
Szövetség:     13 igen, 0 nem 8 tartózkodás.
A Magyar Bábművészek Szövetség tehát felhatalmazta az elnökséget, hogy tegye meg a szükséges jogi és egyéb lépéseket, egyben meghosszabbította az elnökség mandátumát az új szervezet létrejöttéig. Így a napirendben tervezett tisztújítás elmaradt.
Szász Zsolt beszámolt arról, hogy 2013. augusztus 28-tól rendezik meg a szokásos pécsi felnőtt bábfesztivált kicsit átalakítva „metamorfózis” címmel. Kérte a Szövetség támogatását mind a szakmai programok kialakításában, mind a szükséges pénzek előteremtésében.
A Szövetség egyhangúlag tagjai közé felvette a következő bábművészeket: Nagy Viki, Tóth Krisztina, Szabó Attila
A végén mindenkinek felhívták a figyelmét a tagdíj befizetésének szükségességére, melynek összege évi 2.400 Ft.
Számlaszám: 11706016-20790655
Pilári Gábor megköszönte a részvételt és bezárta a közgyűlést.

Budapest, 2012. október 2.
Vajda Márta s.k.
jegyzőkönyvvezető

Emlékeztető a Bábművészek Szövetségének 2012. szeptember 8-i üléséről

Helye: Budapest, Kolibri Színház
Jelen vannak: Asbóth Anikó, Székely Andrea, Meczner János, Schneider Jankó, Pilári Gábor
 
Asbóth A. Ismerteti a napirendi pontokat:    
1.       A legutóbbi elnökségi ülés óta eltelt időszak hírei, problémák.
2.    Az Ea. törvény változásaiból fakadó feladatok problémák.
3.    A Színházi Társaság ülésein elhangzottak összefoglalója .
4.    Az elnökség feladatai.
5.    Honlap aktualizálás.
6.    Egyebek
 
Asbóth A.
•    A Blattner díj feltétel rendszerének változásával kapcsolatban elmondja, hogy a nyár folyamán L. Simon László államtitkár összehívott egy egyeztetést a szakmai szervezetek részvételével a művészeti díjakra vonatkozóan, de sajnos csak az egyeztetést megelőző nap értesítették telefonon, ezért ezen nem tudtunk részt venni. A Vajda Mártától kapott tájékoztatás szerint – aki részt vett az egyeztetésen – ez egy előzetes tájékoztatás volt, azzal az ígérettel, hogy minden szervezet megkapja írásban a változtatási javaslatokat és véleményezheti azt. Az egyeztetésen a szakmai szervezetek kifejtették azon véleményüket, hogy a díjak számának csökkentésével nem értenek egyet. A felemelt pénzügyi keretet üdvözlik. A díjak odaítélésére állított kuratórium miniszter által történő kijelölésével pedig szintén nem tudnak egyetérteni. Sajnos nem kaptunk az egyeztetést követően véleményezésre szánt anyagot, – tudomásunk szerint a többi szakmai szervezet sem. A színházi évadnyitón L. Simon László bejelentette a változásokat. Ezt követően egy levélben kértük arra L. Simon Lászlót, hogy a évente 1 Blattner díjat adjon át a miniszter és annak pénzösszege legyen azonos a Jászai díjjal. (A levelet közzétesszük a honlapunkon.) Sajnos válasz nem érkezett a levelünkre. Ezt követően a Színházi Társaság is megfogalmazott egy nyílt levelet az Államtitkár felé, ami megjelent a sajtóban és a www. szinhaz.hu honlapon. Az erre adott válaszában L. Simon László kifejtette, hogy nem jelezte egyetlen szakmai szervezet sem a kifogását a módosításokkal kapcsolatban. Erre szintén válaszolt a Társaság, ami szintén megtalálható a szinhaz.hu-n és a Színházi Társaság honlapján. Ezek után nem tudjuk, mi fog megjelenni a rendeletben.
•    Az Előadóművészeti Iroda Tao. igazolásaival kapcsolatban: az Iroda több esetben nagyon későn, a bevallásokat közvetlenül megelőző napokban adta ki az igazolásokat, ami bármilyen kifogás esetében megnehezíti a színházak helyzetét és „hitelüket” veszthetik a gazdálkodó szervezeteknél. Az Ea. Iroda nagyon leterhelt és nagyon nehezen érhető el telefonon.
Székely Andrea
•         Beszámolt a legutóbbi elnökségi óta eltelt időszakban lezajlott Színházi Társasági elnökségi ülésén elhangzott témákról.
Asbóth A.
•         A kecskeméti Bábszínházak Találkozóval kapcsolatban: Kiszely Ágitól kapott információk szerint, ebben az évben már nem valósítható meg a találkozó. Kecskemét alpolgármestere találkozót kért L. Simon Lászlótól, amin azt szeretné elérni, hogy a POSZT-hoz hasonló módon kezelje az NKA a Kecskeméti Találkozót és egyedi pályázattal támogassa az NKA, illetve azt, hogy az idénre megítélt 7 millió forintos támogatást a következő évben lehessen igénybevenni. Szeretné, ha az elnökség valamely tagja részt venne a találkozón és egyetért azzal, hogy a bábosok „közügyévé” tegyük a találkozót.
Meczner János
•         Jelezte, hogy október első napjaiban (1-2-3) érkezik Marek Waskiel az egyetem meghívására és a neo avangardról fog előadást tartani. Javasolja, hogy a bábosok számára is tartson work-shopot, amin részt vehetnének a bábszínházak színészei. Ahogyan kialakul a programja, javaslatot tesz a konkrét időpontra.
Asbóth Anikó
•         Felvetette, hogy mivel már az idén elmarad a kecskeméti találkozó, ehhez az eseményhez kapcsoltan lehetne közgyűlést is tartani, mert azt muszáj lenne az idén megtartani.
•         Az NCA-hoz adtunk be működési pályázatot, aminek még nem tudjuk az eredményét. 
•         Felvetette Csató Kata UNIMA elnök javaslatát: a szövetség és az UNIMA hozzon létre egy fúziót. Mivel egyik szerveződés sem nagy létszámú, mindkét szervezet szakmai érdekvédelmi szervezetként működik, tehát sok az azonos pont: egyesítsük erőinket. Az elnökség tagjai kérdéseket és aggályokat fogalmaztak arra vonatkozóan, hogy az UNIMA - nemzetközi szervezetről lévén szó -, szabályzata mennyire engedi meg vagy sem ezt, illetve milyen jogi és egyéb kérdéseket vet fel. Az elnökség megbízta az elnököt, hogy járja körül minden szempontból a lehetséges összeolvadást, vagy együttműködési lehetőséget.
•         Elmondta, hogy készült egy aktualizált lista a szövetség tagjairól. Javasolja, hogy a listát küldjük meg a bábszínházaknak ellenőrzésre, és hívjuk fel az igazgatók figyelmét arra, hogy tájékoztassák a társulatok új tagjait a szövetség tevékenységéről az érdekvédelem jelentőségéről.
Schneider Jankó
•    Elmondta a honlaphoz fűződő észrevételeit. Vállalta, hogy készít egy változatot, amit megküld minden elnökségi tagnak, és azt követően frissíti a honlapot, majd pedig rendszeresen vállalja annak „frissen tartását”.
Pilári Gábor
•       Tájékoztatta az elnökség tagjait, hogy Kovács Ildikó síremlékére készített kereszt elkészült, annak felavatására a 2012. október 13-i időpontot javasolja. Az elnökség egyetértett a javasolt időponttal. Asbóth Anikó értesíti a szakmai köröket és a síremlék adakozóit a síremlékavatásról.
Az elnökség
•       Megállapodott abban, hogy a közgyűlés időpontját a Marek Waskiel programjához igazítottan egyeztetik. 
•       Levelet intéznek a bábszínházakhoz, hogy ki szeretne szakmai napot tartani a bábszínházában.

Emlékeztető a Bábművészek Szövetségének 2012. március 8-i üléséről

Az ülésen jelen vannak: Székely Andrea, Schneider Jankó, Asbóth Anikó és Kiszely Ágnes, később csatlakozott Vajda Márta. Pilári Gábor kórházban van, elvágta a kezét, ezért nem tud jelen lenni.
Asbóth Anikó ismerteti a napirendet:
1.       A Kecskeméti Bábszínházak Találkozója májusi meghiúsulásának okai.
2.       Lengyel Pál elnök halála kapcsán előállt helyzet.
3.       Elnökhelyettes választás.
4.       A tisztújító közgyűlés előkészítése.
5.       Csató Kata felvetésének, - miszerint koncentráljuk erőinket, vizsgáljuk meg hogy az UNIMA és a Bábművész Szövetség egybeolvadása jogi és egyéb szempontok alapján célszerű lenne-e.
6.       Aktuális ügyek
 
1.       Kiszely Ági beszámolt arról, hogy az NKA-hoz beadott pályázat sikertelen volt, mivel a pályázati kiírásban nem szerepelt az, hogy bruttó vagy nettó összeget kell szerepeltetni. A pályázatot bruttóban küldték el, a nettó összeg viszont a pályázható alsó határ alatt volt, ezért érvénytelenítették. Továbbá beszámolt arról, hogy a város – bár évek óta kérik – mégsem szerepelteti városi rendezvényként a fesztivált, arra hivatkozással, hogy ez egy szakmai program és nem férnek be az előadásokra látogatók, ezért mindenképpen olyan időpontra szeretnék tenni, amikor szabadtéri események is rendezhetők. A város pénzügyi vezetésével és a Katona József Színház gazdasági vezetőjével nem jó a viszony, nem segítik a munkájukat, ez is nehezítette a szervezést már a korábbi találkozó esetében. Levelet Írtak Szőcs Géza államtitkárnak: támogatást kértek egy nulladik nap megrendezéséhez, melyre a határon túli színházakat hívnák meg, de nem kaptak választ. Felvetette, hogy meg kellene próbálni elérni, hogy meghívásos pályázat lehetőségét kapja meg az NKA-tól a találkozó, mint az egyetlen bábos
Kérte az Elnökség segítségét a minisztériumhoz és az NKA-hoz történő tárgyalásban, lobbyban. Jelen helyzetben: egyedi pályázatot adnak be, s bizakodnak, hogy sikerül elnyerni a szükséges összeget (15.000.000,- Ft körül van). Felvetődött javaslatként, hogy amennyiben sikerül megrendezni a találkozót akkor kerüljön 2012. szeptember 6-7-8-9-10-ére, mert ez az időpont az időjárás szempontjából alkalmasabb és a színházak évadbeosztásához is jobban igazítható. Ezzel Ági is egyetértett és abban állapodtak meg, hogy hazatérve leegyezteti még az időpontot és körlevelet intéz a színházakhoz, amiben tájékoztatja őket a helyzetről és felteszi azt a kérdést, hogy saját finanszírozásban tudják-e vállalni a részvételt az ősz folyamán, amennyiben nem sikerül előteremteni pályázati forrásból. Felvetődött, hogy „társadalmasítani” kellene a találkozót
2.       Vajda Márta tájékoztatta az elnökséget arról, hogy Lengyel Pali halálával – akitől ma délután búcsúzunk – automatikusan Asbóth Anikó lett az elnök. Elnökhelyettest kell választani.  Egyhangúlag megválasztották a jelenlévő elnökségi tagok Székely Andreát elnökhelyettesnek. Amennyiben lesz Kecskeméten találkozó, ott tudjuk megtartani a tisztújító közgyűlést, addig folytatja a munkát az elnökség. Tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy be kell jelenteni az új elnököt a cégbíróságon és aláírási címpéldányt is kell készíteni. Ezeket ő bonyolítja. Lengyel Pali temetésére koszorút csináltatott az Elnökség nevében.
3.       Csató Kata felvetésére az UNIMA és a Bábművészek Szövetségének összevonására vonatkozóan felvetődik a kérdés, hogy lehetséges-e jogilag, hogy az UNIMA mint nemzetközi szervezet tagja legyen a Színházi társaságnak illetve mi az egyesülés módja. Ha az érintett tagság megszavazza, akkor lehetséges. Az Elnökség – elvileg – támogatja a felvetést, ha a tagság is elfogadja és a jogi kérdések is tisztázottak. Megbízza az elnököt a jogi kérdések tisztázásával, és Csató Katával történő további egyeztetéssel.
4.       Aktuális ügyek.
Asbóth Anikó az alábbiakról tájékoztatta az Elnökséget:
a NEÉT (Nemzeti Érdekegyeztető Tanács) üléséről, melyet januárban összehívtak a művész nyugdíj eltörlésével kapcsolatban. A NEÉT tiltakozott a törvény ellen, diszkriminatív a törvénynek az a paragrafusa, amely kizárólag 3 nevesített tánc illetve balettegyüttesnél táncoló művészek számára teszi lehetővé a művész nyugdíjat 20 év szolgálati idővel. Az illetékes minisztérium képviselői sem értettek egyet a módosított nyugdíjtörvénnyel.  A NEÉT  a következő javaslatot tette az illetékes miniszternek: 43/A. § (1) Előadó-művészeti életjáradékra jogosult az a személy, aki
a) összesen legalább – ide nem értve a képzés idejét –
aa)huszonöt éven át magántáncosi, tánckari vagy
ab)harminc éven át magánénekesi, énekesi, zenészi, vagy
ac)harminckettő éven át színészi, bábművészi vagy
ad)húsz éven át artista,
tevékenységet főfoglalkozásszerűen folytatott,
b) legalább huszonöt év szolgálati időt szerzett,
c) az öregségi nyugdíjkorhatárt nem töltötte be,
 
A további egyeztetések folynak, az elnökségi ülésig nem érkezett további információ.
Továbbá tájékoztatta az elnökséget arról, hogy Majoros Gyula elkészítette a Szövetség díját a korábban elfogadott tervek alapján. 2 db bronz plakett elkészült, az oklevélhez pedig a nyomtatáshoz szükséges CD.
Székely Andrea tájékoztatta az elnökséget, hogy a várhatóan másik épületbe költözik a Kabóca Bábszínház. A Kabóciádé megrendezése is nehéz helyzetbe került, mert a város nem ad támogatást a megrendezéséhez.
 
2012. március 26.
 
                        Asbóth Anikó

2009. április 29-én –szerdán- Budapesten a Magyar Bábművészek Szövetsége Vezetőségének megbeszélése

Jelen vannak: Asbóth Anikó-alelnök, Lengyel Pál – elnök, Pilári Gábor, Schneider Jankó, Székely Andrea

Pilári Gábor és Lengyel Pál beszámolt az Oktatási Minisztériumban április 24-én a független bábművészek számára megtartott, az Előadó-művészeti Törvény bevezetésével kapcsolatos megbeszélésről. Mindenképpen figyelemre méltó, hogy kizárólag a független bábművészeknek a törvény adta lehetőségek tisztázására ilyen jelentős stábot sikerült mozgósítani. A megbeszélésen részt vettek: Nagyné Varga Melinda –az OKM főelőadója, Losonczy Júlia az OKM előadója, az OKM három további munkatársa, továbbá Megyeri László az Előadó-művészeti Iroda munkatársa és az Előadó-művészeti Iroda jogásza. Vezetőségünket Pilári Gábor és Lengyel Pál képviselte, továbbá a független bábművészek részéről részt vett még Lénárt András és Szabó Zsuzsa. A megbeszélésről „Emlékeztető” készült, amely teljes terjedelemben olvasható szövetségünk honlapján.

Bővebben...

Budapesten 2009. március 11-én, szerdán a Magyar Bábművészek Szövetsége Vezetőségének megbeszélése

Jelen vannak: Pilári Gábor, Schneider Jankó, Székely Andrea, Asbóth Anikó alelnök, Lengyel Pál elnök

Mindenek előtt ellenőriztük a szövetség nyilvántartásában szereplő tagokat, a szükséges korrekciókat elvégeztük és a címlistát pontosítottuk.
Megbeszéltük, hogy a vezetőség tagjai közül ki-milyen területtel fog elsődlegesen foglalkozni. Ezek szerint Asbóth Anikó – a gazdasági és jogi kérdésekkel; Székely Andrea- az oktatásokkal és tanfolyamokkal, Pilári Gábor – az alternatív-magánbábosok ügyeivel; Schneider Jankó – összekötő az UNIMA, az Assitej, a Bábjátékos Egyesület felé, valamint a fesztiválokkal.

Bővebben...

2009. január 26 –án BUDAPESTEN az OSZMIban a Magyar Bábművészek Szövetsége Vezetőségének megbeszélése

Jelen vannak: Lengyel Pál – elnök, Asbóth Anikó – alelnök, Pilári Gábor, Székely Andrea – vezetőségi tagok, Sramó Gábor – az EKF időpontjában megrendezésre kerülő pécsi Nemzetközi Felnőttbábfesztivál és a Bóbita Bábszínház részéről, Papp Eszter – az UNIMA részéről.

Sramó Gábor beszámolt a 2010 –ben, az EKF –vel együtt megrendezésre kerülő Pécsi Nemzetközi Felnőttbábfesztivál előkészületeinek jelenlegi állásáról és a megrendezéséhez kapcsolódó tervekről. A fesztiválra 2010. augusztus 23. és 28. között kerül sor. Ez az időpont azért tűnik ideálisnak, mert ebben a periódusban a városban más, jelentősebb esemény, rendezvény nincsen. Fontos szempont még az is, hogy erre az időpontra nagy valószínűség szerint elkészülhet a „Dozso” helyén az új bábszínház, amely ebben az időben már a fesztivál központjaként is működhet.

Bővebben...

A Magyar Bábművészek Szövetsége vezetőségének 2008. december 22-én Budapesten megtartott megbeszélése

Jelen vannak: Lengyel Pál – elnök, Asbóth Anikó – alelnök, Pilári Gábor, Schneider Jankó, Székely Andrea.

Lengyel Pál beszámolt a Színházi Társaság 2008. december 15-én megtartott közgyűléséről, különös tekintettel a Magyar Bábművészek Szövetségének működéséről tartott ismertetőjéről, s az immár elfogadott Előadó művészeti Törvényről. Szövetségünk munkájáról szóló beszámolót felesleg lenne idézni, mert ez csaknem azonos a kecskeméti összefoglalóval. A társaság különböző szekcióinak vezetőire való tekintettel viszont ismételten megszólítottuk a kritikusokat munkánk figyelemmel kísérésére és a szabadtéri színházak számára felajánlottuk a bábos szakma esetenkénti együttműködését.

Bővebben...

2007. október 10-én, de. 10 órakor kezdődő Magyar Bábművészek Szövetsége vezetőségének megbeszéléséről

Jelen vannak: Pilári Gábor, Sramó Gábor, Szívós Károly, Kocsis Rozi elnök helyettes, Lengyel Pál elnök

A közelmúltban megjelent dr. Hiller István felhívása, amely lehetővé teszi, hogy ismét meghirdetésre kerüljön a bábprodukciós pályázat, amire az Oktatási és Kulturális Minisztérium összesen 20 millió forintot biztosít.

Bővebben...

Megbeszélés 2007 április16 -án 14 órakor a Budapest Bábszínházban

Jelen vannak: Lengyel Pál elnök, Kocsis Rozi alelnök, Pilári Gábor, Sramó Gábor, Szívós Károly.

Tekintettel arra, hogy a Dr. Schneider Márta államtitkár asszony konkrét ígéretével ellentétben, ebben az esztendőben nem jelent meg Weöres Sándor bábprodukciós pályázat, a vezetőség úgy döntött, hogy a pályázat kiírásának érdekében minden lehetséges lépést megtesz. A beszélgetés során különböző javaslatok hangzottak el, hogy a - remélhetőleg - kiírásra kerülő pályázat mennyiben változzon, milyen módon térjen el az előzőtől (hosszabb felkészülési idő a pályázatok leadására, jelentős kortárs magyar szerzők megkeresése, stb.) Mindenképpen fontos számunkra, hogy ez a pályázati lehetőség, a Katona József pályázathoz hasonlóan, évi rendszerességgel megjelenjen.

Bővebben...